HJEM | KOMPETENCER | YDELSER | KUNDER | REFERENCER | KONTAKT    

Axel Kjær

 
Axel Kjær - Ledelsesinfo.dk

 


Referencer


Arla Foods Amba.
Axel Kjær har på Arla Foods mest moderne pulver anlæg i Vimmerby, forestået etablering af økonomisk produktionsopfølgning, massebalancer og produktkalkuler samt forinden de drifts økonomiske opgaver, været ansvarlig for rapportering af projektøkonomi under projektering og byggeri af ”Green Field” anlægget, med en investering på DKK 750 mio.

Axel Kjær har en solid evne til at analysere og kommunikere drift økonomien og etablere et retvisende indblik i nødvendige tiltag eller styringsparameter for sund drift.
Axel kan ligeledes, om opgaven kræver det, forestå personale ledelse og udvikling af administrative funktioner.

Claus Hansen
Fabriksdirektør Arla Foods Akafa


Cimber Sterling A/S
I min egenskab af økonomidirektør, ansatte jeg i efteråret 2009 Axel Kjær som interim regnskabschef for 4 måneder. Axel levede til fulde op til vore forventninger, idet han hurtigt fik løftet stemningen i regnskabsafdeling med 12 ansatte. Også på det regnskabsfaglige område skete der en hurtig forbedring, idet den noget komplicerede konsolideringsopgave blev forenklet og samtidig forbedret.

Periodisering er i fly industrien en udfordrende opgave med bl.a. tusinder af solgte men ikke fløjne billetter. Også her fik Axel hurtigt styr på sammenhængen.

Den oprindelige ansættelsesperiode på 4 måneder blev til 15 måneder, inden Axel på grund af geografien valgte at fratræde.

Jesper Stenager


Danish Bottling Company A/S
Axel Kjær har været ansat i DBC som økonomidirektør og medlem af direktionen fra 17.01.2011 til 31.12.2013, hvor han efter eget ønske forlod virksomheden for at starte egen konsulent virksomhed med økonomi styring som speciale. Axel Kjær forestod en omfattende opgave med at ændre selskabets økonomistyring og introducerede Axapta i virksomheden.
Axel Kjær har med stor dygtighed fået virksomhedens økonomi systemer organiseret, hvilket på alle områder har bevirket en synlig forbedring af kontrollen af virksomhedens økonomi og dermed forbundne rapporteringer til bestyrelsen. Axel Kjær har en grundig teoretisk og ikke mindst praktisk viden om driften i en fødevare producerende virksomhed. Dette kombineret med Axel Kjærs analytiske evner og en usædvanlig god og pædagogisk måde at fremlægge og forklare et regnskab på, gør at Axel Kjær var en meget værdsat medarbejder.
Axel Kjær har efter sin fratræden en aftale med virksomheden, hvor han som konsulent assisterer direktionen med særlige anliggender og rapportering til bestyrelsen.

Jørn B. Jensen
Bestyrelsesformand

 

 

ARLA

 

 

 

 

 

Cimber

 

 

 

 

 

 

Ledelsesinfo.dk • Plantagen 74 • DK- 8700 Horsens • Tlf.: +45 - 41 60 58 88 • mail@ledelsesinfo.dk