HJEM | KOMPETENCER | YDELSER | KUNDER | REFERENCER | KONTAKT    
 LEDELSESINFO


For mange virksomheder er regnskab noget man laver fordi det kræves af skattevæsenet eller måske af banken. Revisorerne sørger for, at regnskabet opfylder alle regler med hensyn til moms, skat samt regnskabsreglerne som sådan.

Ledelsesinfo arbejder med regnskabet ud fra den holdning, at regnskabet skal være dynamisk og en daglig hjælp til styring af virksomheden. De forskellige brikker i regnskabet skal stykkes sammen, så helheden giver et retvisende billede af forretningen.

Mange virksomheds ejere /ledere har en fornemmelse af, om det går godt eller dårligt. Ledelsesinfo arbejder med rapportering og analyser, som med udgangspunkt i regnskabsdata på enklest mulig vis viser, hvad der går godt, og hvad der går mindre godt. AXEL KJÆR

Axel Kjær - Ledelsesinfo.dk


Med 34 års ledererfaring som økonomidirektør, økonomichef, administrationschef og regnskabschef, har jeg en solid baggrund for at løse stort set alle driftsøkonomiske opgaver.

MERE ->

Ledelsesinfo.dk • Plantagen 74 • DK- 8700 Horsens • Tlf.: +45 - 41 60 58 88 • mail@ledelsesinfo.dk